Priyanka Chopra At Her Birthday Party. Priyanka Chopra celebrated her birthday in grand style when she got a surprise birthday bash from her mother. Checkout Priyanka Chopra pictures at her birthday party.