Priyanka Chopra Photoshoot For New You Magazine (November 2015). Priyanka Chopra is the cover for New You Magazine‘s edition for the month of November 2015. Checkout Priyanka Chopra New You Photoshoot.