Anna Kournikova – Maxim India (October 2010). Anna Kournikova features on the cover of Maxim Magazine Indian Edition for...