Shriya Saran – Jade Magazine (January 2010). Shriya Saran sizzles on the cover of Jade Magazine for the month...